„Nikt z nas nie zna ludzi tak dobrze, by mieć
statystycznie poprawny punkt widzenia

Claude C. Hopkins (1923)

ResponsCenter.pl

Centrum badań i Budowania Relacji

 
Misją projektu ResponsCenter.pl jest profesjonalne wspieranie ankietowych badań on-line.

Demo ankiety on-line

Zobacz i przetestuj
wersję demonstracyjną

naszych ankiet on-line

R
esponsCenter.pl to projekt, który powstał w 2008 roku i od tego czasu wspiera realizację
ankietowych badań on-line. Internetowe badania ankietowe przygotowujemy w oparciu
o dostarczone przez klientów kwestionariusze lub też zapewniamy realizację całego procesu
badawczego włącznie z opracowaniem pytań. System obsługujący nasze ankiety oparty jest
obecnie na jednym z najbardziej zaawansowanych i rozbudowanych narzędzi tego typu
dostępnych w Internecie. Jego wczesna wersja została wykorzystana w wyborach prezydenckich
w USA w roku 2004, przez organizację Verified Voting Foundation do zbierania danych
o nieprawidłowościach, które pojawiły się w głosowaniu. System ankiet pozwolił wówczas
na zgromadzenie informacji o ponad 13 500 zgłoszonych przypadków nieprawidłowości w ciągu
pierwszych 10 godzin od jego uruchomienia. Dane zgromadzone za jego pomocą, posłużyły
jako materiał, na którym bazował Raport o nieprawidłowościach w systemie głosowania.
Także tworzone przez nas ankiety wykorzystują najnowsze wersje tego systemu
i korzystają z wydajnego serwera dedykowanego, co zapewnia możliwie
bezawaryjną obsługę
skomplikowanych ankiet przy nawet bardzo
dużych grupach respondentów.

S
ystem ankietowy jest ciągle rozwijany i udoskonalany, przez co znajduje zastosowanie
w realizacji szerokiego zakresu badań w tym badań ewaluacyjnych prowadzonych
na zamkniętych grupach respondentów. Pozwala on na opracowanie skomplikowanych
techniczne ankiet on-line
, które charakteryzują się np. wieloma regułami przejść pomiędzy
pytaniami, losowymi kafeteriami odpowiedzi, walidacją wprowadzanych przez respondenta danych,
różnorodnymi rodzajami pytań (zmodyfikowane pytania macierzowe, suwaki, rankingi, listy
jednokrotnego i wielokrotnego wyboru). Z naszych usług mogą swobodnie korzystać
instytucje badawcze, uczelnie, przedsiębiorcy, doktoranci, pracownicy
naukowi, stowarzyszenia
oraz inne podmioty zainteresowane realizacją
dobrze przygotowanych badań on-line.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego.